Oferujemy usługi w zakresie prac ziemnych w tym:

 • roboty ziemne
 • wykopy
 • wyburzenia i rozbiórki
 • niwelacja terenu
 • transport materiałów sypkich
 • transport piasku
 • wywóz ziemi
 • wywóz gruzu
 • usługi sprzętowe
 • usługi transportowe

Ponadto oferujemy

 • sprzedaż kruszyw, piasku i ziemi